header-frame
KONVERENTSIST

NatAcLang2021

Rahvuskeelne haridus- ja kultuuriruum saab avatud maailmas areneda nii, et omakeelset kõrgharidust pakutakse iga eriala kõigil õppeastmeil. Selleks on vaja emakeelset õppekirjandust, oskussõnastikke ning teadustulemuste üllitisi: artikleid ja monograafiaid. Euroopa Liidu pürgimus on säilitada ja arendada keelelist ja kultuurilist mitmekesisust. Parim viis seda saavutada on riigi- või rahvuskeelne kõrgharidus, millega tagada haritlaskonna täppis-emakeelsus.

TLÜ teaduskeelekeskus kutsub iga eriala teadlasi, õppejõude, toimetajaid ja tõlkijaid rahvusvahelisele teaduskeelte konverentsile. Konverentsi toetavad Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium ning Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis.


Arutlegem praeguste suundumuste ja mitmesuguste lahenduste üle, kuidas kindlustada tasakaal rahvusliku ja rahvusvahelise teadussuhtluse ning kõrghariduse keelte vahel ning vahetagem mõtteid üleilmastuva maailma rahvuskeelte seisundist teaduskeelena. Oodatud on eri teadusharude keelekasutuse mitmesugused käsitlused, nt tekstiloome, lauseehituse, üld- ja oskussõnavara uurimused ning kogemused, sh

  • emakeele kui rahvus- või riigikeele ja võõrkeelte vastastikmõju
  • keelesisene teadus- ja üldkeele vastastikmõju
  • teadusartiklite ja monograafiate keelepruuk, sh kirjutaja või toimetaja seisukohast
  • kõrgkooliõpikute jm õppevahendite keel (v.a inglise), selle voorused ja puudused
  • mistahes eriala emakeelsete lõputööde ja doktoriväitekirjade või võõrkeelsete tööde emakeelsete kokkuvõtete eritelu, sh juhendaja seisukohast
  • kuidas luua ladusat ja täpset rahvuskeelset teadus- ja õppeteksti ja kuidas seda looma õpetada, sh teaduskeeleõppe olukord
  • rahvuskeelte (v.a inglise) teadusterminivara arendamine ja levitamine
  • teadusteksti tõlkimine ja toimetamine
  • kõrgharidus- ja teaduskeelepoliitika ning selle rakendusviisid.

Konverentsi töökeeled on eesti ja inglise keel, konverentsil on sünkroontõlge.

ETTEKANDED

Ootame esinemissoove

Ootame ettekande (20 min + arutelu) või vaatmiku (A0, A1) lühitutvustust mahus kuni 2500 tärki (v.a allikaviited) docx või odt vormingus e-aadressil NatAcLang2020@tlu.ee. Palume märkida, kas eelistaksite ettekannet või vaatmikku või eelistust ei ole.

Konverentsiga seoses saab korraldada sümpoosioni või töötoa (60–90 min). Sümpoosion on teaduslik nõupidamine ideede, teooriate üle; töötuba on mõne ülesande lahenduste otsing, nt uute terminite loomine ja terminivara korrastamine, teaduskeele kursuse või õppekava uuendamine-väljatöötamine (v.a inglise). Mõlema puhul võiks algataja kaasata 2–3 tuumikosalejat, teised konverentsilised saavad liituda.

(Vt sümpoosioni jms kohta ka Nemvalts, Peep 2011. Terminiteadusest eesti teaduskeeleni. – Eesti teaduskeel ja terminikorrastus. Koostanud ja toimetanud Peep Nemvalts. Tallinna Ülikooli Eesti Keele ja Kultuuri Instituudi Toimetised 13, TLÜ teaduskeelekeskuse köide 1. Tallinn, lk 136–171.)

ETTEKANDJAD

Põhiettekandjad

Professor
Annette de Groot
Tutvustus
Universiteit van Amsterdam
Holland
Professor
Rainer Enrique Hamel
Tutvustus
Universidad Autónoma Metropolitana, Mehhiko
Doktor
Kerttu Rozenvalde
Tutvustus
Tartu ülikool
Eesti
Professor
Vera Schwach
Tutvustus
Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
Norra
KOHT

Tallinna Ülikool

Ülikoolist

Tallinna Ülikool on suurim humanitaarteadusi õpetav ülikool Tallinnas ja suuruselt kolmas avalik-õiguslik ülikool Eestis. Meil õpib ligi 7000 üliõpilast ning töötab ligi 400 õppejõudu ja teadlast. Iga kümnes õppejõud meie ülikoolis on pärit välisriikidest, aasta-aastalt suureneb välistudengite osakaal ning ülikooli panus rahvusvahelisse teadustöösse.

Soovides saavutada paremat kooskõla ühiskonna vajadustega, oleme võtnud eesmärgiks saada targa eluviisi eestvedajaks Eestis. Tark eluviis tähendab eelkõige teaduspõhiseid otsuseid nii ühiskonna kui ka kodaniku paremaks toimetulekuks.

Ülikooli viis keskset valdkonda on haridusuuendus, digi- ja meediakultuur, kultuuripädevus, terve ja jätkusuutlik eluviis ning ühiskond ja avatud valitsemine.

Koht

Narva mnt 25, 10120 Tallinn

Vaata kaarti

KUUPÄEVAD

Olulised kuupäevad


15.04.2021

Sümpoosioni või töötoa eede; 25.04.2021 otsus


15.05.2021

Lühitutvustuse esitamine


18.06.2021

Teade vastuvõtmise kohta


REGISTREERUMINE

NatAcLang2021 registreerumine

Osalemistasu kuni 31.08.2021 on 100 €.

Alates 01.09.2021 on osalemistasu 145 €.

Eesti ülikoolide üliõpilastel on osalemine konverentsi istungeil TASUTA, ent registreerumine vajalik.


Palume registreeruda siin

Küsimused tel +372 6199 519 või konverents@tlu.ee

HOTELL

NatAcLang2021 eripakkumine

Park Inn by Radisson Central Tallinn (Narva mnt 7C)

eripakkumine 6.-9.10.2021

Standard tuba 65 EUR / öö, ühene või kahene
Superior tuba 75 EUR / öö, ühene või kahene

Toa hinnas on rikkalik buffee hommikusöök, piiramatu jõusaali kasutus, traadita internet, käibemaks, kohvi/tee valmistamise võimalus toas.

Superior kategoorias lisaks seif, hommikumantlid ja sussid, pudelivesi saabumisel.

Kindlat hulka tube me kinni ei hoia ning toad on pakutud hinnaga saadaval vastavalt olemasolule kuni 22.09.2021.

NATAC-Park Inn by Radisson Central Tallinn

Soovi korral võib toa kinni panna ka tellimuskeskuse kaudu, kasutades märksõna NATAC.
E-mail: Estonia.sales@parkinn.com
Tel: +372 6315 315
Mon–Fri 08.30–17.00

KORRALDAJAD

Sisutoimkond

doktorant Kais Allkivi-Metsoja, Tallinna Ülikool
doktorant Merilin Aruvee, Tallinna Ülikool
prof Annekatrin Kaivapalu, Itä-Suomen yliopisto
prof Birute Klaas-Lang, Tartu Ülikool
prof Helle Metslang, Tartu Ülikool
dr Peep Nemvalts, Tallinna Ülikool (esimees)
dr Halliki Põlda, Tallinna Ülikool
dr Mari Uusküla, Tallinna Ülikool

Praktiline korraldus: Tallinna Ülikooli konverentsikeskusfooter-frame